Bé Châu chuyên hát nhạc người lớn giờ ra sao?

Bé Châu vẫn hoạt động nghệ thuật song anh không còn sử dụng nghệ danh ngày xưa mà muốn dùng chính tên thật của mình.