Những bức ảnh cực hiếm chưa từng được tiết lộ về cuộc đời Bảo Đại, vị vua cuối cùng của VN

Bảo Đại là vị Vua cuối cùng của triều Nguyễn, cũng là triều đại phong kiến cuối cùng của nước ta. Cai trị đất nước giữa thời…