Từ 1/8, sẽ phạt nặng người lái xe sử dụng điện thoại

Từ 1/8, người lái xe sử dụng điện thoại hay có nồng độ rượu, bia cao đều sẽ bị xử phạt với các mức tăng nặng hơn….

Nghị định 171/2013/NĐ-CP phạt “2 đến 3 triệu” khi quên gạt chân chống xe!

Việc quên gạt chân chống xe dễ xảy ra tai nạn, tuy nhiên thực tế thì hầu hết xe tay ga đều có cơ chế không khởi…