Lễ ăn hỏi, thông gia hai nhà đại chiến vì cái thủ lợn

Lễ cưới hỏi là chuyện vui của cả đời người nhưng đôi khi vì sự tính toán chi li của người lớn khiến đôi trẻ khó mà…