Tổng hợp những câu chuyện lạ khó tin nhưng hoàn toàn là sự thật

“Alice ở xứ thần tiên” là tên một hội chứng tâm thần, người sáng lập ra kẹo socola đậu phộng bị dị ứng với đậu phộng… là…