Nguy cơ đại dịch chấy tóc sắp bùng nổ khi 98% chấy rận đã kháng thuốc

Theo các chuyên gia, 98% chấy tóc ngày nay đang miễn nhiễm với hầu hết các phương pháp điều trị hiện hành. Bạn cho rằng, chấy tóc chỉ là…