8 sự thật ‘cực hay ho’ về Địa lý mà trường học không dạy cho bạn

Hoang mạc lớn nhất nằm ở Nam Cực hay là bạn có thể  đứng tại 4 bang khác nhau của Mỹ… Đó đều là những điều thú vị…