Khi bạn già rồi, nhất định phải để lại cho bản thân 7 tấm át chủ bài này!

Tháng ngày hối hả trôi qua, đời người thì ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Mọi lẽ nhân sinh trên đời không cần phải hiểu hết nhưng…