7 sai lầm dễ mắc khiến âm khí nặng trong nhà

Ngôi nhà có âm khí nặng thì tinh thần, sức khỏe của người trong nhà cũng không thể tốt. Rất nhiều kiến thức phong thủy trong cuộc…