7 lời Phật dạy dành cho người phiền muộn để cảm thấy an yên

Lời Phật dạy: “Đạo không nằm trên bầu trời, đạo nằm trong tim” và chỉ có người nào nhận thức được về mình thì người đó mới…