Người Đức xây biệt thự chỉ 2 ngày, Việt Nam mất ít nhất 6 tháng, vì sao?

Thông thường để xây dựng một mô hình nhà như vậy phải mất ít nhất 6 tháng, nhưng người Đức lại chỉ mất có 2 ngày… Những ngôi…