6 sự thật đặc biệt cho thấy Nhật Bản không giống bất kỳ quốc gia nào trên thế giới này

Nhật Bản luôn đặc biệt, thậm chí có phần kỳ lạ. Mọi thứ tại đây đều khác so với phần đông thế giới. Nhật Bản đã luôn…