Khi đi ở KHÁCH SẠN thì dù thế nào cũng TUYỆT ĐỐI không được đụng các MÓN ĐỒ này kẻo tự RƯỚC BỆNH vào thân

Nếu bạn vô tư sử dụng những món đồ vật này bên trong khách sạn, bạn có thể sẽ mắc phải những căn bệnh nguy hiểm đấy….