5 Trường hợp du hành thời gian có thật ngoài đời vô tình được camera ghi lại

Những cổ vật này dường như là bằng chứng không thể chối cãi của việc “du hành thời gian”. “Du hành thời gian” có lẽ là một…