5 thời điểm bức xạ điện thoại gây hại gấp 1000 lần, tránh xa kẻo ung thư, mù lòa

Rất ít người biết rằng có những thời điểm độc cấm được dùng điện thoại kẻo đe dọa trực tiếp tới mạng sống của chính mình. Chúng ta hầu…