5 món đồ ‘nhỏ nhưng có võ’ nhất định phải mang khi đi du lịch nước ngoài

Những vật dụng be bé nhưng lại “có võ” hoàn toàn cần thiết nhưng rất hữu ích và cũng có khả năng tạo sự khác biệt đến chất…