Người mẹ trẻ 35 tuổi trông như bà lão 80 do uống 40 ly bia mỗi ngày

Chẳng có gì đáng nói nếu bạn chỉ uống 1 ly rượu hoặc bia mỗi ngày. Nhưng nếu không phải 1, mà là 10, 20, hay thậm chí…