phat-day

Muốn “giải thoát” khỏi nghèo khổ, hãy nhớ lời Phật dạy dưới đây

4 nguyên tắc Phật dạy này có thể giúp chúng sinh thoát khỏi sự nghèo túng và quẫn bách. Ở đời ai cũng muốn mình giàu có,…