4 cây phát tài nên đặt trên bàn thờ tổ tiên, dù nhà giàu hay nghèo cũng cần đến

Có những loại cây nên đặt trên bàn thờ để chiêu tài, rước lộc bạn đã biết chưa? Bàn thờ vốn được người Việt coi là thứ linh thiêng…