Uống một bát canh, cả gia đình 3 người suýt mất mạng! Nấu mướp tuyệt đối không được quên bước này

Một thời gian trước đây, tại Đại Lục Tứ Xuyên người vợ đi mua một trái xơ mướp về hầm súp gà, khi ăn thấy mướp hơi…