3 kiểu người nhất định bạn phải giao kết trong đời, hãy trân quý họ

Sống trên đời, ai mà không có một vài bằng hữu đắc ý, cùng chia sớt vui buồn, “Khi chén rượu, khi cuộc cờ. Khi xem hoa…