Cân nặng tiêu chuẩn của thai nhi: 3 cột mốc quan trọng mẹ bầu cần nhớ để bảo vệ con

Có 3 cột mốc quan trọng để đánh giá cân nặng tiêu chuẩn của thai nhi theo tuần mẹ bầu cần nhớ: Tuần thai 12, tuần thai…