Chỉ đích danh 3 con giáp chung tình bậc nhất, dù giàu sang cũng chẳng quên tình nghĩa, tu 10 kiếp mới lấy được

Người ta nói nhiều người có thể chung hoạn nạn nhưng khó cùng hưởng thái bình, ham tiền mà bỏ ngãi. Song điều đó sẽ không xảy…