4 bộ phận trên cơ thể không nên vệ sinh quá sạch sẽ, nhưng nhiều người đang làm ngược lại

Vệ sinh cơ thể sạch sẽ là điều cần thiết, nhưng theo các bác sĩ, có 4 bộ phận cơ thể sau đây, mặc dù bạn cảm…