the-gioi-se-ket-thuc-vao-ngay-297-toi-–-loi-tien-tri-tan-the

‘Thế giới sẽ kết thúc vào ngày 29/7 tới’ – dự đoán mới về ngày tận thế

Không nản lòng bởi tất cả các dự đoán về ngày tận thế trước đây đã hoàn toàn sai lệch, các nhà lý luận âm mưu tuyên…