27 phát minh đầu tiên trên thế giới khiến bạn phải tròn mắt ngạc nhiên

Những “cái đầu tiên” trên thế giới khiến bạn phải ngạc nhiên, từ con virus máy tính đến vụ tai nạn giao thông đầu tiên. Theo docxem