25 tuổi, con gái vẫn còn trẻ lắm, độc thân có gì là không tốt!

25 tuổi, trải qua một vài mối tình và tất cả đều không đi đến hồi kết, bản thân thích một mình và chưa bắt đầu với một…