cach-noi-chuyen-hai-huoc

Muốn ăn nói cư xử khéo léo và thông minh, phải thuộc nằm lòng 25 quy tắc này!

01. Sửa tật nói năng bạt mạng. Nên ăn nói từ tốn, nhã nhặn. 02. Người ta nhắn tin nhất định phải trả lời, dù không muốn…