Tan trường đừng hỏi con câu vô nghĩa ‘Hôm nay học thế nào’, hãy dùng 24 câu hỏi sau

Các bố mẹ thường đưa ra những câu hỏi chung chung dành cho con như: “Hôm nay con thế nào?”, “Ngày hôm nay của con ổn chứ?”…