Tại sao 23-27 tuổi là quãng thời gian tồi tệ nhất của một người đàn ông?

Quãng thời gian, từ 23 đến 27 tuổi, có lẽ là quãng thời gian mệt mỏi nhất đối với một người đàn ông, cứ cho đó là…