Với 22.000 đồng, bạn sẽ mua được gì ở các nước trên thế giới?

Với 1 đô la (khoảng 22.000 đồng) bạn có thể mua được nhiều thứ tại Việt Nam nhưng nếu mang số tiền đó đến các nước trên…