Đừng coi thường tờ 2.000 đồng bởi bạn có thể mua được hơn 20 món dưới đây

Có không ít người nhìn nhận rằng 2.000 đồng là cái gì, có mua được gì, xài được gì đâu mà tiếc rẻ. Nhưng thực tế thì…