Giật mình khi thấy lá phổi của chúng ta sau khi hút 20 điều thuốc

Các nhà khoa học thuộc tổ chức MEDspiration vừa tiến hành một cuộc thí nghiệm để kiểm tra sự ảnh hưởng của thuốc lá đến phổi của…