Học hỏi ngay 20 câu tán tỉnh crush vừa dễ thương vừa dễ thương vừa bá đạo

Cứ thử vừa ngây thơ, vừa lầy lội như Trần Tiểu Hi xem, biết đâu bạn lại ”câu” được Giang Thần của riêng mình. Hãy thử áp…