20/10 lớp người ta: bóng bay treo đầy lớp, hoa hồng phủ mặt bàn, thêm cả tiền lẫn giày hàng hiệu

Bạn nam lớp bạn có làm được ‘chanh xả’ được như vầy chưa? Không những tặng các bạn gái đôi giày đắt tiền, còn trang trí phòng…