Hoá ra “nấu đậu xanh” chỉ cần 2 phút là nở mềm, nhưng 99% mọi người không biết phương pháp này!

Nhiều người rất thích ăn chè đậu xanh, nhưng để nấu được chè đậu xanh nguyên vỏ chín mềm khá khó khăn và mất thời gian. Nhưng…