Nếu bạn may mắn có 2 chỉ tay này liền nhau, điều đó nghĩa là…

Tướng thuật cho rằng, tay ngoài thông tứ chi, trong giáp ngũ tạng của con người, từ ưu nhược điểm của bàn tay có thể đoán biết…