19 công việc rủi ro nhất hành tinh, #8 phải có thần kinh thép mới dám làm

Chúng ta thường hay phàn nàn và kêu ca về công việc của mình khi phải chịu sự ‘thống khổ’ vì những cơn stress căng thẳng dài…