17 xu hướng thời trang khiến bạn cảm thấy mình đã quá già và lạc hậu, số 12 độc đáo hay thảm họa?

Thế giới của thời trang là tuyệt vời và khó đoán trước. Có những xu hướng thời trang mới mẻ đến mức bạn sẽ phải tự nhủ…