17 sự thật khoa học thú vị có thể bạn chưa biết, nước nóng đóng băng nhanh hơn nước lạnh

Bạn có biết, con người mới chỉ có thể quan sát 4% vũ trụ. Thậm chí ngay Trái Đất cũng còn nhiều bí ẩn mà con người…