Ngã ngửa 16 điều bình thường của người Việt nhưng “lạ lùng” trong mắt người phương Tây.!

Có rất nhiều thói quen, sở thích… được cho là bình thường của ngưới Việt nhưng dưới góc nhìn của người phương Tây đó thực sự lạ…