Người đàn ông Sài Gòn và ‘gia tài’ 150 con rồng Nam Mỹ, con đắt nhất giá 100 triệu đồng

Chỉ sau vài năm, từ 2-3 con nuôi chơi, người đàn ông này đã tăng số lượng lên 150 con. Làm thành một trang trại và bắt…