Lưu ngay lại 14 phím tắt thần thánh trên máy tính, biết đâu có lúc cần đến

Bạn đã biết cách quay trở lại tab mình chẳng may tắt không? Bạn có biết cách chụp ảnh một phần màn hình mà không cần cài…