14 ngày vượng trong tháng CẮT TÓC MÁU sẽ rước phúc khí, lộc may vào người bé, cha mẹ được hưởng lộc lây, phú quý cả đời

Em có chuyện này muốn kể cho các mẹ nghe để rút kinh nghiệm, cần thiết lắm đó ạ. Tuần trước con gái em tròn 6 tháng…