Cười thả phanh với 13 ảnh cực hài trên Facebook, #13 nghèo đến nỗi cướp cũng phải cảm thông

Gác công việc hay bài vở lại và cùng thư giãn với loạt ảnh hài hước nhất trong tuần qua nhé, cho cả ngày sảng khoái. 1….