Nằm lòng 11 kỹ năng sống này vì một ngày nào đó chúng sẽ cứu sống bạn – #10 Xử lý thông minh khi phanh xe hỏng

Cuộc sống vốn dĩ thích đưa chúng ta vào những tình huống khó khăn bất ngờ mà không phải ai cũng có thể tìm ra được cách…