11 kiểu hành xử gây ức chế cho người khác, số 8 tuyệt đối nên tránh nếu không muốn bị bạn bè ‘kỳ thị’

Có những lối cư xử “kém duyên” khiến bạn mất điểm trầm trọng trong mắt người khác, bạn có biết? 1. Khi bị nhìn vào màn hình…