Mắc ung thư từ năm 40 tuổi, người phụ nữ vẫn sống thọ tới 106 tuổi nhờ uống nước chanh để trừ độc

Tống Mỹ Linh sinh năm 1897, mất năm 2003, bà đã sống qua 3 thế kỷ. Năm 1949 hiệp hội nghệ thuật gia Mỹ Quốc đã bình…