PHOTOGRAPHY, Học lỏm 101 cách tạo kiểu dáng khi chụp ảnh

Tạo dáng đỉnh thế này thì bye ảnh dìm hàng ngay và luôn ấy. Lúc lên máy là phải tạo dáng thế này mới chuẩn xu hướng…