Khám phá 10 thanh kiếm kỳ bí bậc nhất thế giới, Việt Nam cũng có 1 thanh kiếm đi vào lịch sử

Theo truyền thuyết và lịch sử để lại có những thanh kiếm nhuốm màu sắc kỳ bí, rùng rợn. Có lúc là biểu tượng quyền lực trong…